Křižovatka handicap centrum o.p.s.

Ohlédnutí za Besedou o Peru s Věrou Nápravníkovou

 

Ve středu 6. ledna 2016 se uskutečnilo Cestování s KŘIŽOVATKOU. Vzácným hostem, který přijal naše pozvání, byla paní Věra Nápravníková a její vyprávění o Peru bylo více než zajímavé. Celá beseda byla zaměřena především na cestu, poznávání a řekněme jakési duchovní spojení s touto zemí. Vierita, jak ji nazývají místní domorodci, má vzácný dar slova a je velmi výtvarně nadaná. Její první návštěva peruánské džungle (2011) byla pouze krátká a ovlivněna jejím zdravotním stavem i vírou v jeho zlepšení. O rok později následovala druhá poznávací cesta a od roku 2013 žije paní Věra v Peru trvale. O své tvorbě napsala:

 

Malování, kterému se věnuji už od svého raného dětství, je pro mne mnohem víc než jen koníčkem. Obrázky jsou jako otisk mé duše, malování je pro mne v podstatě druh meditace, která mne nabíjí energií a pocitem štěstí.

 

Beseda byla doprovázena promítáním fotografií přírody i krásných ručně malovaných obrazů, jež bylo možné vidět přímo v sále a také si je tam zakoupit. Akce se zúčastnilo 25 lidí, mezi nimiž byla také maminka paní Věry. Celé vyprávění bylo zakončeno kladením zajímavých dotazů, na které Vierita ráda odpovídala. Jako třešničkou na dortu bylo pak nečekané předání jednoho z obrazů panu řediteli Peškovi. Obraz Genio de la naturaleza (Duch přírody), věnovala Vierita centru KŘIŽOVATKA. 
Rádi bychom poděkovali paní Nápravníkové za úžasný zážitek, při kterém jsme se mohli dotknout panenské přírody a dozvědět se něco o životě v džungli. Děkujeme za krásný obraz, jejž si může každý návštěvník centra prohlédnout. Děkujeme také centru Kosatec, které nám narychlo zapůjčilo velký sál a postaralo se o příjemné prostředí v něm. Děkujeme vám všem, kteří jste se besedy zúčastnili, a budeme se těšit na další setkání při akcích našeho centra KŘIŽOVATKA.
 

 

"Jak krásná je příroda v jakémkoliv čase, jak krásné barvy květin a motýlích křídel umí vykouzlit, jak silná je její energie, dává nám tolik darů a lásky, kolik potřebujeme, poskytuje nám vše potřebné k životu, stačí se jen dívat kolem sebe, mít otevřené oči a naslouchat".
Vierita 

 

Zdroj: https://krizovatka-hc.cz/index.php/38-informace/akce/261-ohlednuti-za-besedou-o-peru-s-verou-napravnikovou

 

Rozhovor s Věrou Nápravníkovou – Povídání z amazonské džungle

https://www.duhovenoviny.cz/rozhovor-s-verou-napravnikovou/