LEGENDY AMAZONIE

V soucasne dobe sepisuji a pripravuji na vydani pribehy z peruanske Amazonie, ktere jsou pro nektere legendarnimi, pro jine skutecnymi historkami. Postupne k nim pripravuji take jednotlive ilustrace.

Mýty a legendy jsou nedílnou součástí nativní kultury peruánské Amazonie a předávají se od počátku věků spontánně z generace na generaci. V případě místních etnik, jsou také součástí jejich kosmovize. Je to jedna z forem učení se a porozumění světu, životu a být člověkem. Váženost mýtů dává směr jejich životům. 

 

"O KRÁSNÉ SIRÉNĚ"

"Jedné noci, když Luna svým úplňkem opět osvětlovala tmavě modré břehy a spící vodní království, na jehož hladině se ráda prohlížela jako v zrcadle, jen jedna osamělá loď zde v tu chvíli křižovala řeky a jezera, sem a tam až rozechvěla její zářící tvář jemnými vlnami. Zvířata a stromy, které ožívají v noci koncertem nejrůznějších zvuků, právě v tuto chvíli utichly. Někde tam z dáli se začal nést líbezný hlas, čarovná píseň volající toužebně po své lásce. "


...

"V noci, když se prochází po plážích, usedne na velký staletý kmen, hvězdy se snesou zářící v tanci až k tmavě modrým proudům jejích vlasů a Siréna nostalgicky volá do ticha svoji mladou lásku, vůdce kmene Matses, který kdysi bojoval za svůj lid .."

(úryvky z legendy)

 

"YACU MAMA"

Legenda "O Yacumame" - 

"V podvodním království řek a jezer, v tajemných hloubkách džungle, tam kde Luna dává spát rybám, hladí je svými chladnými stříbrnými paprsky, které se snoubí s proudy vody u hladiny ještě prohřátými, žije obrovská anakonda Boa. Mýtický had, podle indiánského kmene Cocama nazývána Purahua. Vládkyně všech ryb a nejprapodivnějších obyvatel vod, vládkyně leknínů, všech lastur a škeblí..."

...

"Slunce bylo šťastné, radovalo se pokaždé, když z nebe vidělo anakondu, jak se nechá unášet proudem řeky a řeklo si "při první příležitosti sestoupím za ní". A tak udělalo, jednoho dne, kdy se zatáhlo, koncentrovalo svoji energii do paprsku a jakmile se rozplynul jeden mráček, sestoupilo dolů jako světlo, které se spojilo s Yacu mamou. A tak splynuly jejich energie v jednu. Yacu mama byla šťastná, až její tělo znehybnělo, celý prales utichl a ani lehké šumění je nemohlo vyrušit, i vítr se zastavil a takto zůstali propojení až do setmění. Slunce se vrátilo do svého těla. Yacu mama si zívla a vytvořila přenádhernou duhu, již ozdobila červánky, sepiemi a liliemi. Luna osvítila její světlou tvář. Za nějaký čas se z tohoto propojení narodili dva sourozenci,Yacuruna a Yacuhuarmi..."

(úryvky z legendy)